SEKRETAR SKUPŠTINE GO VOŽDOVAC

VLADIMIR VASIĆ

Kancelarija br. 83
E-pošta: vladimir.vasic@vozdovac.rs

BIOGRAFIJA

Rođen je 10. septembra 1990. godine u Beogradu, diplomirani pravnik sa položenim državnim stručnim ispitom po Programu za državne službenike sa visokim obrazovanjem za rad u organima uprave. U periodu od 2013-2014. godine radio je na organizaciji i realizaciji projekata Kancelarije za mlade Gradske opštine Voždovac, a od 2014-2016. godine bio je zaposlen kao tehnički sekretar u Mesnoj zajednici „Kumodraž 2“. U periodu od 2017-2020. godine bio je zaposlen u Gradskoj opštini Voždovac u Službi za skupštinske poslove i informacione tehnologije na normativno pravnim poslovima gde je vršio stručne i organizacione poslove vezane za sednice skuštine, veća i predsednika gradske opštine. U istom periodu obavljao je i poslove poverenika Gradske opštine Voždovac pri Stalnoj konferenciji gradova i opština. U periodu od 2020-2023. godine bio je zaposlen u JKP „Gradska čistoća“ Beograd kao samostalni pravni referent u Sektoru pravnih, kadrovskih i opštih poslova, a bio je i Zamenik predsednika Komisije za solidarnu pomoć zaposlenima. Od 2023. godine zaposlen je u Gradskoj opštini Voždovac kao šef odseka u Službi za skupštinske poslove i poslove veća. U periodu od 2014-2016. godine bio je odbornik u Skupštini gradske opštine Voždovac i zamenik predsednika Komisije za privredu, budžet i finansije, a od 2022-2023. godine bio je odbornik u Skupštini grada Beograda. Za vreme trajanja mandata gradskog odbornika bio je član Saveta za lokalnu samoupravu, član Saveta za komunalne i stambene delatnosti i građevinsko zemljište, kao i član Saveta za obrazovanje, sport i omladinu u Skupštini grada Beograda.

Oženjen, otac dva deteta.