СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГО ВОЖДОВАЦ

БРАНКО НЕДЕЉКОВИЋ

Канцеларија бр. 83
E-пошта: branko.nedeljkovic@vozdovac.rs

БИОГРАФИЈА

Рођен је 4. јуна 1975. године у Београду. Дипломирани је правник са положеним правосудним испитом. У периоду 2001.-2003. године радио је као судијски приправник у Петом општинском суду у Београду. У периоду 2003.-2005. године обављао је посао стручног сарадника у Министарству за економске односе са иностранством Републике Србије. У периоду 2005.-2007. године био је запослен у компанијама АД Центропроизвод Београд и Станком холдинг на месту правног заступника, а од 2007. до 2010. године обављао је самосталну адвокатску праксу. Од 2010. до 2014. године обављао је функцију заменика секретара Скупштине градске општине Вождовац, а у претходном мандату Скупштине градске општине Вождовац 2014.-2016. године обављао функцију секретара Скупштине. Ожењен је, отац два детета.