СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГО ВОЖДОВАЦ

ВЛАДИМИР ВАСИЋ

Канцеларија бр. 83
E-пошта: vladimir.vasic@vozdovac.rs

БИОГРАФИЈА

Рођен је 10. септембра 1990. године у Београду, дипломирани правник са положеним државним стручним испитом по Програму за државне службенике са високим образовањем за рад у органима управе. У периоду од 2013-2014. године радио је на организацији и реализацији пројеката Канцеларије за младе Градске општине Вождовац, а од 2014-2016. године био је запослен као технички секретар у Месној заједници „Кумодраж 2“. У периоду од 2017-2020. године био је запослен у Градској општини Вождовац у Служби за скупштинске послове и информационе технологије на нормативно правним пословима где је вршио стручне и организационе послове везане за седнице скуштине, већа и председника градске општине. У истом периоду обављао је и послове повереника Градске општине Вождовац при Сталној конференцији градова и општина. У периоду од 2020-2023. године био је запослен у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд као самостални правни референт у Сектору правних, кадровских и општих послова, а био је и Заменик председника Комисије за солидарну помоћ запосленима. Од 2023. године запослен је у Градској општини Вождовац као шеф одсека у Служби за скупштинске послове и послове већа. У периоду од 2014-2016. године био је одборник у Скупштини градске општине Вождовац и заменик председника Комисије за привреду, буџет и финансије, а од 2022-2023. године био је одборник у Скупштини града Београда. За време трајања мандата градског одборника био је члан Савета за локалну самоуправу, члан Савета за комуналне и стамбене делатности и грађевинско земљиште, као и члан Савета за образовање, спорт и омладину у Скупштини града Београда.

Ожењен, отац два детета.