PREDSEDNIK SKUPŠTINE GO VOŽDOVAC

Prim. dr SLAĐAN TIMOTIJEVIĆ, dr sc. med.

Kancelarija br. 81
E-pošta: sladjan.timotijevic@vozdovac.rs

                               BIOGRAFIJA

Slađan (Slobodana) Timotijević, rođen 1. jula 1967. godine u Kosovskoj Mitrovici. Zaposlen je u Kliničko-bolničkom centru „Bežanijska Kosa“ Beograd – Specijalista ortopedije sa traumatologijom; doktor medicine; primarijus (2008). Doktor medicinskih nauka (2006). Magistar medicinskih nauka (1997). Načelnik odeljanja ortopedije sa traumatologijom, Hirurška klinika, KBC Bežanijska Kosa u Beogradu (od 2009. godine).

U Prištini završio osnovnu i srednju školu kao i Medicinski fakultet (1993.) sa prosečnom ocenom 9,17. Nosilac je Vukove diplome za odličan uspeh u osnovnoj i srednjoj školi kao i diplome Istaknuti student. Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije je završio 1999. godine sa ocenom odličan.

Akademsku karijeru na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini započeo je 1995. godine kao asistent na katedri: Hirurgija sa anesteziologijom (Ortopedija).

Autor je i koautor u više od 90 naučnih radova koji su prezentovani i publikovani u zemlji i inostranstvu. Citiran je u više od 80 radova u časopisima sa JCR liste.

Kao autor rada “Diagnostic validity of ultrasound examination of knee in the patients with acute injury of anterior cruciate ligaments” dobio je EFORT-ovu Jacque Duparc nagradu 2009. godine, na 10. Kongresu EFORTA u Beču, Austrija.

Usavršavao se u brojnim ortopedskim centrima u Evropi (Ankaran, Strazbur, Stolzalpe-Murau, Bolonja, Ženeva). U matičnoj kući godišnje obavi oko 450 hirurških intervencija i oko 5000 specijalističkih pregleda.

Otac dve ćerke.

Na konstitutivnoj sednici Skupštine GO Voždovac, koja je održana 14. avgusta 2020. godine izabran je za predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac.