ПОРЕЗИ И ТАКСЕ

Секретаријат за јавне приходе

Послови утврђивања, контроле и наплате годишњег пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних јавних прихода за које је Секретаријат надлежан у складу са посебним прописом, врше се у оквиру одељења на подручју свих градских општина.

Одељење Вождовац 
Устаничка 53 – улаз са леве стране зграде

Тел:011/777-3002, 777-3003, 777-3004, 777-3005

e-mail: ujpvozdovac@beograd.gov.rs

Рад са странкама сваког радног дана од 8 до 14 часова, средом од 08 до 18:30 часова.