Озакоњење објеката/ легализација

Информације о предмету/току и решавању поступка за бесправно изграђене објекте до 400м2 бруто површине могу се добити у канцеларијама број 19, 24 или 25, радно време од 8:00 до 16:00 часова.

ЗАХТЕВ за издавање уверења да је за бесправно изграђени објекат поднет захтев за озакоњење истог предаје се на ПИСАРНИЦИ.

Захтев за издавање потврде о поднетом захтеву за легализацију