НОТАРИ

Од  01.03.2017. године послове овере преписа, потписа и рукописа врше нотари.

НОТАРИ НА ВОЖДОВЦУ

1. Дејан Радуловић Београд – Вождовац ул. Војводе Степе бр. 30 011/246-0444
011/397-3030
2. Мирјана Спасић Београд – Вождовац ул. Устаничка бр. 63 011/3443-735
3. Никола Војновић Београд – Вождовац Пословни центар Кошум,
ул. Устаничка бр. 128в
011/3472-060; 011/3472-061
4. Саво Мићковић Београд – Вождовац ул. Устаничка бр. 25, III спрат 011/243-5645; 011/2435-687; 011/2435-730
5. Драгина Дивац Београд – Вождовац ул. Максима Горког бр. 82 011-7440302; 011-7440094; 011-6904467