ORGANIZACIONE JEDINICE

Služba za skupštinske poslove i poslove Veća
– Odsek za skupštinske poslove i poslove Veća
– Odsek za pravnu pomoć

Služba za informisanje i protokol
– Odsek odnose s javnošću
– Odsek za koordinaciju rada Veća sa građanima

Odeljenje za budžet, investicije, privredu i finansije
– Odsek za budžet
– Odsek za trezor
– Odsek za praćenje direktnih i indirektnih korisnika, programa i projekata
– Odsek za praćenje mesnih zajednica
– Odsek za boračko-invalidsku zaštitu
– Odsek za investicije i privredu

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove
– Poslovi odeljenja za imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za komunalno-građevinske, stambene poslove i poslove ozakonjenja
– Odsek za građevinske poslove i objedinjenu proceduru
– Odsek za komunalne poslove
– Odsek za stambene poslove
– Odsek za poslove ozakonjenja

Odeljenje za komunalnu inspekciju
– Komunalni inspektorat
– Odsek za upravno-pravne poslove i sprovođenje izvršenja

Odeljenje za opštu upravu
– Odsek za poslove pisarnice
– Odsek za poslove arhive
– Odsek za kadrovska pitanja, normativno-pravne poslove i opštu upravu
– Odsek za vanredne situacije, poslove odbrane, civilne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarnu zaštitu

Služba za zajedničke poslove
– Odsek za opšte-tehničke poslove
– Odsek za vozačke poslove
– Odsek za zajedničke poslove

Odeljenje za društvene delatnosti, javne nabavke i informacionu tehnologiju
– Odsek za društvene delatnosti
– Odsek za javne nabavke
– Odsek za informacionu tehnologiju

Kabinet predsednika gradske opštine
Poslovi kabineta