NAČELNIK UPRAVE OPŠTINE

Načelnik Uprave GO Voždovac
master pravnik Bojana Radaković

Bojana Radaković
Bojana Radaković

Rođena je  05.11.1987. godine u Beogradu.
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pravosudno-upravni smer, gde je završila i master studije, upravno-sudski modul. Iste godine položila pravosudni ispit.

Od 2010. godine radila kao diplomirani pravnik-volonter u „Vračar Komerc“ D.O.O, potom kao pripravnik u advokatskoj kancelariji „Šime Sekulić“. Od  januara 2011. godine postavljena za zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Voždovac.

U  Upravi GO Voždovac radila na poslovima pripreme i realizacije Skupštine i njenih radnih tela u Odseku za skupštinske poslove, kao i  poslovima šefa Odseka za opštu upravu u Odeljenju za opštu upravu. Udata, majka dvoje dece.

Kontakt tel.: 244-3159
E-pošta: nacelnik@vozdovac.rs

Zamenik načelnika Uprave GO Voždovac
Marko Denčić

Marko_Dencic
Marko Denčić

Rođen 11.10.1975. godine u Odžacima.
Dipliomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 2001. godine, a 2003. godine položio pravosudni ispit.

U periodu 2001-2004. godine radio u Prvom opštinskom sudu u Beogradu kao volonter, pripravnik i stručni saradnik.

U periodu 2004-2006. godine radio u ”Stankom holding kompanija” a.d. kao pravni zastupnik.
U periodu 2006-2010. godine radio u Gradskoj opštini Stari grad kao rukovodilac grupe poslova komunalne inspekcije, V.D. načelnika odeljenja i šef Odseka za komunalne poslove.
Oženjen, otac dvoje dece.
Kontakt tel.: 244-0686
E-pošta: mdencic@vozdovac.rs