НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГО ВОЖДОВАЦ


Марко Денчић

Е-пошта: nacelnik@vozdovac.rs

 

                                    БИОГРАФИЈА

Рођен 1975. године. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године, а 2003. године положио правосудни испит.

2001-2004. године радио у Првом општинском суду у Београду као волонтер, приправник и стручни сарадник. 2004-2006. године радио у “Станком холдинг компанија” а.д. као правни заступник. 2006-2010. године радио у Градској општини Стари град као руководилац групе послова комуналне инспекције, шеф Одсека за комуналне послове и В.Д. начелника одељења. Од 2010. године је у Градској општини Вождовац на пословима заменика начелника управе и начелника управе.

Ожењен, отац двоје деце.