КОНТАКТ

————————————————————————————————

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
– ОДЕЉЕЊЕ за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборних права – ВОЖДОВАЦ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ДЕЈАН ТОДОРОВИЋ
Приземље, канцеларија бр. 38
тел: 011/244-9729
e-mail: maticari@vozdovac.rs

Матична служба – приземље зграде:
канцеларије бр. 44, 45 и 46 – пријем странака од 08 до 15 часова
тел: 011/777-3044; 011/777-3045

Пријем захтева и издавање извода – уверења из матичних књига грађанима – странкама врши се у Услужном центру  (улаз са десне стране) у времену од 8 до 15 часова, уз асистенцију координатора ГО Вождовац.

СЕКЕРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
– Одељење Вождовац (порез на имовину физичких лица)
Устаничка 53 – улаз са леве стране зграде
Тел:011/777-3002, 777-3003, 777-3004, 777-3005
e-mail: ujpvozdovac@beograd.gov.rs
Рад са странкама сваког радног дана од 8 до 14 часова, средом од 08 до 18:30 часова.

————————————————————————————————
Градска општина Вождовац

Устаничка 53, 11107 Београд
тел. 011/ 244-7420
е-mail: opstina@vozdovac.rs

Кабинет председника Општине
тел. 011/244-0403 ; 011/245-4166

Начелник Управе oпштине
Марко Денчић
тел. 011/244-0686
канцеларија 78, I спрат
е-mail: nacelnik@vozdovac.rs

Одељење за буџет, инвестиције, привреду и финансије
Руководилац Јелисавка Ђурашиновић
тел. 011/244-9654
канцеларија 55, I спрат
е-mail: jela.djurasinovic@vozdovac.rs

Одељење за општу управу
Руководилац Светозар Савић
тел. 011/ 244-5480
канцеларија 42, приземље
е-mail: svetozar.savic@vozdovac.rs

Одељење за комунално-грађевинске, стамбене послове и послове озакоњења
Руководилац Немања Миљуш
тел. 011/245-82-58
канцеларија 18, приземље
е-mail: nemanja.miljus@vozdovac.rs

Одељење за имовинско правне послове
Руководилац Маја Ћалић
тел. 011/244-4132
канцеларија 47, приземље
е-mail: maja.petkovic@vozdovac.rs

Одељење за комуналну инспекцију
Руководилац Ненад Митровић
тел. 011/244-1601
канцеларија 109,  II спрат
е-mail: komunalnainspekcija@vozdovac.rs

Одељење за друштвене делатности, јавне набавке и информациону технологију
тел. 011/244-7579
канцеларија 56, I спрат
е-mail: tender1@vozdovac.rs

Служба за скупштинске послове и послове Већа
Руководилац Славица Сантрач
тел.011/243-4985
канцеларија 60, I спрат
е-mail: slavica.santrac@vozdovac.rs

Служба за информисање и протокол
Руководилац Бојана Антонијевић
тел. 011/ 244-0020
II спрат
е-mail: info@vozdovac.rs

Одсек за правну помоћ
тел. 011/ 244-5731
канцеларија 86, II спрат
Рад са странкама сваког радног дана од 8:30 до 12:30 часова

Катарина Милекић и Иља Лучић, заменици Градског правобраниоца – Општине Вождовац
тел. 011/244-6413
канцеларија 96, II спрат
е-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Весна Гојковић, локални омбудсман
тел. 011/244-4247
канцеларија 87, II спрат
е-mail: ombudsman@vozdovac.rs

ВЕБ презентација
Одговорно лице Бојана Антонијевић
е-mail: info@vozdovac.rs

——————————————————————————————————

ЈКП “ИНФОСТАН”
Радно време: 7:30-15:30 радним данима
Контакт: 011/ 395-4427,
e-mail: vozdovac@infostan.rs 
Адреса: Устаничка 53, канцеларије 26, 27 и 31(шалтер)