ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

2020. год.

Одлука о ребалансу Буџета ГО Вождовац за 2020. годину.

Информатор о раду ГО Вождовац ажуриран 5. 3. 2020. године

2019. год.

Одлука о Буџету ГО Вождовац за 2020. годину.

Одлука о петом ребалансу Буџета ГО Вождовац за 2019. годину.

Одлука о четвртом ребалансу Буџета ГО Вождовац за 2019. годину.

Одлука о трећем ребалансу Буџета ГО Вождовац за 2019. годину.

Одлука о другом ребалансу Буџета ГО Вождовац за 2019. годину.

Одлука о консолидованом завршном рачуну Буџета ГО Вождовац за 2018. годину.

Информатор о раду ГО Вождовац, ажуриран 22.03.2019. године

Одлука о ребалансу Буџета ГО Вождовац за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Извештај о раду Већа ГО Вождовац за 2018. годину

2018. год.

Одлука о Буџету ГО Вождовац за 2019. годину

Одлука о трећем ребалансу Буџета ГО Вождовац за 2018. годину

Информатор о раду ГО Вождовац ажуриран 26.10.2018. године

Одлука о другом ребалансу Буџета ГО Вождовац за 2018. годину

Информатoр о раду ГО Вождовац ажуриран 27.08.2018. године

Одлука о ребалансу Буџета ГО Вождовац за 2018. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну Буџета ГО Вождовац за 2017. годину

План јавних набавки за 2018. годину

2017. год.

Одлука о Буџету ГО Вождовац за 2018. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета ГО Вождовац за 2018. годину.

Информатoр о раду ГО Вождовац ажуриран 01.03.2017. године