Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć se sastoji od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane, prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći ( “Sl. glasnik RS”, broj 87 od 13. novembra 2018. godine).

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I POSLOVE VEĆA
Odsek za pravnu pomoć
Ustanička 53,
II sprat, kancelarija 86, telefon 011/244-5731

Rad sa strankama svakog radnog dana od 8:30 do 12:30 časova