Бесплатна правна помоћ

Бесплатна правна помоћ се састоји од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране, према Закону о бесплатној правној помоћи ( “Сл. гласник РС”, број 87 од 13. новембра 2018. године).

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ВЕЋА
Одсек за правну помоћ
Устаничка 53,
II спрат, канцеларија 86, телефон 011/244-5731

Рад са странкама сваког радног дана од 8:30 до 12:30 часова