БЕСПЛАТАН КУРС КЊИГОВОДСТВА НУ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Почетни курс књиговодства у трајању од два месеца биће организован у Установи културе и образовања „Народни универзитет Светозар Марковић“.

Обука je бесплатна и обрађује појмове књиговодства и рачуноводства, контни облик и контни план, обрачун амортизације, зарада, ПДВ-а са књижењем и утврђивање финансијског резултата у правним субјектима.

Пријаве се врше позивом на борј телефона 011/ 344-59-57 или електонски слањем пријаве на адресу:office@nusvetozarmarkovic.edu.rs.

Поделите вест: