SVETSKI DAN PRAVA DETETA

Svetski dan prava deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra. Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana.

Osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Dečja prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1989. godine, a koju su ratifikovale 193 zemlje.

Osnovni principi Konvencije su: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta,
pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju.

Predsednica Opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić čestitala je ovaj dan i podsetila da je digitalno nasilje jedan od najvećih problema sa kojima se deca susreću u savremenom dobu i da je potrebno konstantno podsećanje dece na to kako da se ponašaju i reaguju u slučaju digitalnog nasilja.

Podelite vest: