Obaveštenje za građane o predstojećim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Povodom Odluke o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacinalnih manjina,  koji će se održati dana 13. novembra 2022.godine, Uprava Gradske opštine Voždovac obaveštava  građane – birače upisane u Poseban birački spisak nacionalne manjine za područje Gradske opštine Voždovac da  do zaključenja posebnog biračkog spiska- 27.10.2022. godine u 24:00 časova, mogu izvršiti UVID U POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNIH MANjINA  I TRAŽITI UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA, ISKLjUČIVO NA LIČNI ZAHTEV ( Pravilnik o načinu vođenja PBS-a nacionalne manjine) U PROSTORIJAMA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC, USTANIČKA 53, PRIZEMLjE, KANCELARIJA 37.

Od zaključenja Posebniog biračkog spiska do 10.11.2022. godine U 24:00,  Ministarstvo za ljudska i maljinska prava i društveni dijalog donosi rešenja o promenama u Posebnom biračkom spisku.

RADNO VREME JE SVAKOG RADNOG DANA OD 08:00-16:00 ČASOVA
SVA OBAVEŠTENjA SE MOGU DOBITI NA TEL: 011/ 245-88-90.

Podelite vest: