Обавештење за грађане о предстојећим изборима за чланове националних савета националних мањина

Поводом Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета нациналних мањина,  који ће се одржати дана 13. новембра 2022.године, Управа Градске општине Вождовац обавештава  грађане – бираче уписане у Посебан бирачки списак националне мањине за подручје Градске општине Вождовац да  до закључења посебног бирачког списка- 27.10.2022. године у 24:00 часова, могу извршити УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  И ТРАЖИТИ УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА, ИСКЉУЧИВО НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ( Правилник о начину вођења ПБС-а националне мањине) У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, УСТАНИЧКА 53, ПРИЗЕМЉЕ, КАНЦЕЛАРИЈА 37.

Од закључења Посебниог бирачког списка до 10.11.2022. године У 24:00,  Министарство за људска и маљинска права и друштвени дијалог доноси решења о променама у Посебном бирачком списку.

РАДНО ВРЕМЕ ЈЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 08:00-16:00 ЧАСОВА
СВА ОБАВЕШТЕЊА СЕ МОГУ ДОБИТИ НА ТЕЛ: 011/ 245-88-90.

Поделите вест: