RADIONICA „SMANjENjE UZROKA PORODIČNOG NASILjA“ U OPŠTINI VOŽDOVAC

Udruženje „Karika“ u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju i Opštinom Voždovac, organizuje Radionicu  u četvrtak, 25. novembra, u sali Veća opštine Voždovac, Ustanička 53, sa početkom u 17 časova.

Radionica se bavi analizom ponašanja partnera u postupcima razvoda braka, vršenja roditeljskog prava, izvršnim postupcima radi prinudnog izvršenja odluka koje se tiču održavanja ličnih kontakata deteta i roditelja.

Biće reči i o tome kako se može uticati na ta ponašanja tako da se obezbedi da se dete u sudskim postupcima što manje traumatizuje, da se roditelji ne svađaju i ne ponašaju nasilnički jedni prema drugima.

Cilj je da učesnici radionica čuju na koji način se postiže to da se roditelji što bolje razumeju, da razumeju prava i obaveze koje imaju (kako jedni prema drugima, tako i u odnosu na dete).

Ove radionice imaju za cilj da pomažu i adolescentima da shvate kako njihovo ponašanje utiče na porodično okruženje i odnose, ako su roditelji u procesu razvoda braka ili vršenja roditeljskog prava; da shvate kako oni treba da se ponašaju u sudskim postupcima, naročito u postupcima prinudnog izvršenja porodičnih odluka koje se tiču prava deteta – da bude poveren jednom roditelju ili da održava kontakt sa roditeljem kome nije poveren.

Postoje porodice čiji član zloupotrebljava alkohol, narkotike ili ima psihičke smetnje ili poremećaje, pa je u takvom stanju agresivan prema  drugim članovima porodice. Na radionicama ćete biti upoznati koji sudski postupci mogu da se pokrenu kako bi se obezbedilo lečenje i kako da umesto te osobe vi odlučujete o pitanjima njenog zdravlja i lečenja.

Predavači su stručnjaci koji su jedni od najvažnijih u lancu zaštite od nasilja u porodici jer su oni ti koji donose mišljenja i odluke u vezi sa nasiljem, a to su sudije i stručna lica centara za socijalni rad.

Oni će vam objasniti:

  • kako vaše ponašanje utiče na vašeg partnera, dete, člana porodice,
  • koje ponašanje izaziva nasilje (bilo fizičko ili psihičko),
  • kako se takvo ponašanje ceni u postupku pred centrom za socijilni rad i sudom i koje odluke se donose,
  • kako se na takva ponašanja koja izazivaju nasilje može uticati da se ne ponavljaju
  • kako da se napravi mirno porodično okruženje koje je prijatno za sve članove porodice koji žive zajedno ili su živeli zajedno ili su u srodničkim vezama.

Molimo zainteresovane za učešće u Radionici da se prijave na
broj 064/1450242, imejl: udruzenje.karika @gmail.com  ili preko društvenih mreža IG: udruzenjekarika; FB: Udruženje za zaštitu dečjih i roditeljskih prava
jer je zbog epidemiološke situacije broj mesta ograničen.

U slučaju većeg broja zaintersovanih biće organizovani dodatni termini radionica.

Podelite vest: