Ikonostas Hrama Sv. Jovana Krstitelja na Voždovcu nastao je od pružnih pragova u nacističkom logoru za ratne zarobljenike Badsulzi u Nemačkoj, izrađen za potrebe pravoslavne kapele. Tako sačuvan već decenijama bdi nad vernicima. Duborez na ikonostasu, koristeći samo delove konjskih potkovica i čeličnih otpadaka, izradio je Grigorije Ivanovič Samojlov, arhitekta i univerzitetski profesor, potomak kozačke porodice koja je posle Oktobarske revolucije utočište našla u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Neke od ikona u ovoj crkvi jedinstvene su u pravoslavnom svetu.

Podelite vest: