UVID U BIRAČKI SPISAK

Uprava Gradske opštine Voždovac IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GO VOŽDOVAC.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska na teritoriji Gradske opštine Voždovac izložen je u sedištu Gradske opštine Voždovac Ul. Ustanička broj 53, prizemlje, kancelarija br. 37.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtev za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena  lica sa boravištem na teritoriji  Gradske opštine Voždovac mogu podneti Upravi gradske opštine Voždovac u periodu od 08:00 do 18:00 svakog radnog dana i subotom od 10:00 do 14:00 najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 5.06.2020. godine u 24:00 časova. Informacije možeze dobiti pozivom na broj 011/245-8890

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenja zahteva  za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu od raspisivanja izbora do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska 05.06.2020.godine u 24:00 časova podneti zahtev da se u birački  spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati na mestu boravišta na teritoriji Gradske opštine Voždovac (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske, odnosno opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioc izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka ličnosti.
Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva  državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri-biracki-spisa, unošenjem podataka o  jedinstvenom matičnom broju građana.

Podelite vest: