НАСТАВАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО ВОЖДОВАЦ

Изборна комисија Градске општине Вождовац на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је Решење о наставку изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине ГО Вождовац који су расписани 4. марта 2020. године.

  1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, расписаних 4. марта 2020. Године, почев од дана доношења овог решења.
  2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
  3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини Градске општине Вождовац, и Упутством за спровођење избора за одборнике Градске општине Вождовац („Службени лист града Београда“ број 23/20).
  4. Изборна комисија Градске општине Вождовац ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

Све информације у вези са локалним изборима 2020. године потражите овде

Поделите вест: