ПРИВРЕДА И РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Фабрика Соко Штарк
Фабрика Соко Штарк

Носиоци привредног развоја у вождовачкој општини су предузећа „Соко-Штарк“, „Ватроспрем“, „Верано-моторс“, „Контрактор“, “Galeb group“, Bones group“, „Геосонда“, „Вемус“, дистрибутивни центар „Књаз Милош“, „Messer“, „Millenium team“, „Bauplus“, „Феромонт“, „Хемовент“.

За будући развој од битног су значаја индустријске зоне. Она дуж Кумодрашке улице делимично је формирана још седамдесетих година прошлог века када је ту производне погоне изградило више предузећа. Предстоји интензивније активирање индустријске зоне дуж аутопута према Нишу код Бубањ Потока где  је изграђена робна кућа ИКЕА. Дефинисање трасе Унутрашњег магистралног полупрстена учиниће посебно значајним најатрактивнији део централне зоне општине Вождовац, то јест Душановац и Доњи Вождовац. Садашњи девастирани стамбени објекти биће замењени савременим, што ће у потпуности изменити слику централне општинске зоне.

Авала-туристички потенцијал Вождовца

Изузетна атрактивност авалског подручја пружа шансу за развој туризма која треба да се реализује изградњом туристичких, спортско-рекреативних и угоститељских објеката и даљим подстицањем транзитног и сеоског туризма. Богато културно-историјско наслеђе, познати споменици и природне знаменитости међу којима су, поред оних опште познатих, и природно језеро у насељу Трешња, вештачка језера Бела река у Рипњу и језеро између Пиносаве и Ресника, као и још недовољно позната изворишта минералних вода, од којих су нека и у градским насељима – развојни су потенцијал који чека да буде искоришћен у већој мери. Ловиште „Авала“, укупне површине 14.849 хектара, шанса је за унапређење још недовољно развијеног ловног туризма. Стално се гаје зечеви, срне, фазани и пољске јаребице, а ловиште има 50 стабилних чека, десет чека на дрвету, 60 хранилишта за срне, 120 за фазане и пољске јаребице, 40 солишта и осам прихватилишта за фазанчиће.

Вождовачка општина, на брдовито-брежуљкастом терену надморске висине од 250 до 511 метара, располаже са око 9.320 хектара пољопривредног земљишта. Од тога су 6.446 хектара оранице и баште, 643 воћњаци, 107  виногради, док се пашњаци и ливаде простиру на нешто мање од 2.030 хектара. Земљиште је погодно за гајење жита, индустријског и крмног биља, те за воће, винову лозу и лековито биље. Шанса је да се традиционална производња подавалског подручја усмери на производњу еколошки здраве хране и развој породичних мануфактура.

Међу фирмама регистрованим у општини највише је друштава са ограниченом одговорношћу јер је то најприкладнији облик организовања „малог бизниса“. Доминирају мала и средња предузећа терцијалних делатности са релативно малим бројем запослених.