МЗ “ТЕШИЋА КУПАТИЛО”

Адреса: Рада Кончара 1А (мапа)
Контакт телефон: 011/ 6437-127

Председник Савета МЗ: Ненад Завишић

Технички секретар: Милан Кљајић