МЗ “РИПАЊ”

Адреса: Ерчанска 10 (мапа)
Контакт телефон: 8650-598

Председник Савета МЗ: Немања Калајџић

Технички секретар: Јована Цанић

Како би се спречило изливање реке Топчидерке и плављење кућа на критичним локацијама, Градска општина Вождовац и МЗ „Рипањ“ предузеле су потребне превентивне мере и уз помоћ  ЈВП „Београдводе“ обезбедиле сву потребну механизацију за...

Месна заједница „Рипањ“ одлучила је да од сопствених прихода Полицијској станици „Бели поток“ донира два нова рачунара, с обзиром да запослени раде у неадекватним условима и без довољно техничких средстава за рад. Рачунаре су уручили...