МЗ “ПАШИНО БРДО”

Адреса: Мијачка 5 (мапа)
Контакт телефон: 2850-155

Председник Савета МЗ: Зоран Боротић