МЗ “МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ”

Адреса: Милорада Умљеновића 18 (мапа)
Контакт телефон: 011/ 2460- 433

Председник Савета МЗ: Милојка Симић
Технички секретар: Гордана Трифуновић