МЗ “МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ”

МЗ “Милорад Медаковић”
Адреса: Милорада Умљеновића 18 (Пронађи нас на мапи)
Контакт телефон: 011/ 2460 433
Радно време: Од 09-13 часова сваким радним даном

Председник Савета месне заједнице: Гордана Филиповић
Технички секретар: Чедомир Поповић

У оквиру редовних активности, чланови Савета месне заједнице организују активности намењене грађанима у циљу разрешења комуналних и других проблема.

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Савет МЗ “Mилорад Медаковић” је у протеклом периоду приступио редовном уређивању просторија месне заједнице и чишћењу простора у околини МЗ. Такође, током мајских поплава организовано је прикупљање и расподелу хуманитарне помоћи угроженим и расељеним особама. Редовно се врши и расподела хране социјално угроженим особама у оквиру акције Народна кухиња. Чланови Савета на редовним састанцима разматрају проблеме грађана и поступају по њиховим захтевима. Упућен је значајан број дописа ГО Вождовац, Граду Београду и другим институцијама и јавним комуналним предузећима.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Савет планира да настави и унапреди досадашње активности и да уведе у редован програм организацију културних и спортских манифестација и укаже на комуналне проблеме у крају надлежним институцијама.  Такође, МЗ ће и на даље примати захтеве и грађања и разматрати њихове сугестије и предлоге.