МЗ “МЕДАКОВИЋ III”

МЗ “Медаковић III” (Пронађите нас на мапи)
Боривоја Стевановића 41
Контакт телефон: 011/ 6888 211
ПИБ 102579591
Матични број  17050125

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
У оквиру редовних активности, чланови Савета месне заједнице организовали су активности намењене грађанима за решавање свакодневних проблема на следећи начин:

1. Одборнички дан се одржава сваке среде са почетком у 19 часова
2. Председник Савета месне заједнице врши пријем грађана уторком од 19 часова
3. Заменик председника Савета месне заједнице врши пријем грађана од 20 часова

Термини за одржавање састанака политичких странака истакнути су на огласној табли. Политичке странке које одржавају састанке, по унапред одређеним терминима су Српска напредна странка, Демократска странке Србије и Социјалистичка партија Србије.

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Савет МЗ “Медаковић III” одржао је осам седница на којима је усвојио 19 одлука или закључака. Дванаест одлука се односи на решавање комуналних проблема и захтева које су прослеђене општини. Два захтева за решење комуналних проблема упућених општини су решена, док је разрешење два проблема у току.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

1. Турнир у фудбалу и другим спортским дисциплинама током пролећа
2. Чишћење и уређење Месне заједнице у сарадњи са омладином
3. Увођење реда на два дечија игралишта
4. Теретана на отвореном