ИМЕНИК ГО ВОЖДОВАЦ

Градска општина Вождовац
Устаничка 53, 11107 Београд
тел. 244-1071, 244-7295, 244-7795
и мобилни телефони: 064/8787-892, 064/8787-893, 063/103-3011 и 063/103-3012
е-mail: opstina@vozdovac.rs
____________________________________________________________

Зоран Дрљача, заменик правобраниоца општине Вождовац
тел. 244-5940
канцеларија 95
е-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Катарина Милекић,  заменик правобраниоца Вождовац
тел. 244-5940
канцеларија 96
е-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Весна Гојковић, заштитник грађана
тел. 244-2877
канцеларија 24
е-mail: ombudsman@vozdovac.rs

Маша Марјановић, заменик заштитника грађана
тел. 244-2877
канцеларија 24
е-mail: ombudsman@vozdovac.rs

Начелник Управе oпштине
Марко Денчић
тел. 244-0686
факс: 244-0662
канцеларија 78
е-mail: nacelnik@vozdovac.rs

Кабинет председника Општине
Телефон за заказивање пријема код председника 244-0686

Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање
Руководилац Весна Јанковић
тел. 244-9645
канцеларија 55

Одељење за општу управу
Руководилац Марина Милошевић
тел. 243-5257
канцеларија 40
е-mail: marina.milosevic@vozdovac.rs

Одељење за грађевинско-комуналне и стамбене послове
Руководилац Милан Кајганић
тел. 245-8258
канцеларија 19
е-mail: milan.kajganic@vozdovac.rs

Одељење за имовинско правне послове
Руководилац Маја Петковић
тел. 244-1071/147
канцеларија 47
е-mail: maja.petkovic@vozdovac.rs

Одељење за грађевинску инспекцију
Руководилац Владан Ђешнић
тел. 244-1071/лок.192
канцеларија 92

Одељење за комуналну инспекцију
Руководилац Ненад Митровић
тел. 244-1601
канцеларија 109
е-mail: komunalnainspekcija@vozdovac.rs

Служба за скупштинске послове
тел. 243-4985
канцеларија 60

Одељење за информационе технологије и заједничке послове
Руководилац Машан Булатовић
тел. 244-1071/лок.164
канцеларија 64
е-mail: masan.bulatovic@vozdovac.rs

Служба за информисање и протокол
Руководилац Бојана Антонијевић
е-mail: info@vozdovac.rs

– Послови информисања
тел/факс: 2457-931
канцеларије 98, 85
е-mail: info@vozdovac.rs

– Послови протокола
тел/факс: 244-0020
канцеларија 84
е-mail: protokol@vozdovac.rs

Одсек за месне заједнице
тел. 244-1071/ лок. 138
канцеларија 38

Златко Ленхарт,  повереник за националне мањине
тел. 244-1071
канцеларија 28
е-mail: manjine@vozdovac.rs

ВЕБ презентација
Одговорно лице Бојана Антонијевић
е-mail: info@vozdovac.rs