ИМЕНИК ГО ВОЖДОВАЦ

Градска општина Вождовац
Устаничка 53, 11107 Београд
тел. 244-1071, 244-7295, 244-7795
и мобилни телефони: 064/8787-892, 064/8787-893, 063/103-3011 и 063/103-3012
е-mail: opstina@vozdovac.rs
____________________________________________________________

Катарина Милекић, заменик правобраниоца општине Вождовац
тел. 244-5940
канцеларија 96
е-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Иља Лучић, заменик  правобраниоца општине Вождовац
тел. 244-5940
канцеларија 95
е-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Весна Гојковић, локални омбудсман
тел. 244-2877
канцеларија 87, II спрат
е-mail: ombudsman@vozdovac.rs

Маша Марјановић, заменик локалног омбудсмана
тел. 244-2877
канцеларија 87, II спрат
е-mail: ombudsman@vozdovac.rs

Кабинет председника Општине
тел. 245-7884

Начелник Управе oпштине
Марко Денчић
тел. 244-0686
факс: 244-0662
канцеларија 78
е-mail: nacelnik@vozdovac.rs

Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање
Руководилац Јелисавка Ђурашиновић
тел. 244-9645
канцеларија 55

Одељење за општу управу
тел. 243-5257
канцеларија 40

Одељење за комунално-грађевинске, стамбене послове и послове озакоњења
тел. 245-8258

Одељење за имовинско правне послове
Руководилац Маја Петковић
тел. 244-1071/147
канцеларија 47
е-mail: maja.petkovic@vozdovac.rs

Одељење за комуналну инспекцију
Руководилац Ненад Митровић
тел. 244-1601
канцеларија 109
е-mail: komunalnainspekcija@vozdovac.rs

Служба за заједничке послове

Служба за скупштинске послове и информациону технологију
Руководилац Славица Сантрач
тел. 244-1071/лок.160
канцеларија 60

Служба за информисање и протокол
Руководилац Бојана Антонијевић
е-mail: info@vozdovac.rs

– Послови информисања
тел/факс: 2457-931
канцеларија 98
е-mail: info@vozdovac.rs

– Послови протокола
тел/факс: 244-01-79
канцеларија 85
е-mail: protokol@vozdovac.rs

Одсек за месне заједнице
тел. 244-1071/ лок. 138
канцеларија 38

Одсек за правну помоћ
тел. 244-1071
канцеларија 86, II спрат
Рад са странкама сваког радног дана од 8:30 до 12:30 часова

Златко Ленхарт,  повереник за националне мањине
тел. 244-1071
канцеларија 86, II спрат
е-mail: manjine@vozdovac.rs

ВЕБ презентација
Одговорно лице Бојана Антонијевић
е-mail: info@vozdovac.rs