IMENIK GO VOŽDOVAC

Gradska opština Voždovac
Ustanička 53, 11107 Beograd
tel. 011/ 244-1071, 244-7295, 244-7795
i mobilni telefoni: 064/8787-892, 064/8787-893, 063/103-3011 i 063/103-3012
e-mail: opstina@vozdovac.rs
____________________________________________________________

Katarina Milekić, zamenik pravobranioca opštine Voždovac
tel. 011/244-5940
kancelarija 96, II sprat
e-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Ilja Lučić, zamenik  pravobranioca opštine Voždovac
tel. 011/244-5940
kancelarija 95, II sprat
e-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Vesna Gojković, lokalni ombudsman
tel. 011/244-2877
kancelarija 87, II sprat
e-mail: ombudsman@vozdovac.rs

Maša Marjanović, zamenik lokalnog ombudsmana
tel. 011/244-2877
kancelarija 87, II sprat
e-mail: ombudsman@vozdovac.rs

Kabinet predsednika Opštine
tel. 011/245-7884

Načelnik Uprave opštine
Marko Denčić
tel. 011/244-0686
faks: 011/244-0662
kancelarija 78, I sprat
e-mail: nacelnik@vozdovac.rs

Odeljenje za budžet, investicije, privredu i finansije
Rukovodilac Jelisavka Đurašinović
tel. 011/244-9645
kancelarija 55, I sprat
e-mail: jela.djurasinovic@vozdovac.rs

Odeljenje za opštu upravu
Rukovodilac Svetozar Savić
tel. 011/ 244-1071/lok. 142
kancelarija 42, prizemlje
e-mail: svetozar.savic@vozdovac.rs

Odeljenje za komunalno-građevinske, stambene poslove i poslove ozakonjenja
Rukovodilac Nada Simić
tel. 011/ 245-8258
kancelarija 19, prizemlje
e-mail: nada.simic@vozdovac.rs

Odeljenje za imovinsko pravne poslove
Rukovodilac Maja Petković
tel. 011/244-1071/ lok.147
kancelarija 47, prizemlje
e-mail: maja.petkovic@vozdovac.rs

Odeljenje za komunalnu inspekciju
Rukovodilac Nenad Mitrović
tel. 011/244-1601
kancelarija 109,  II sprat
e-mail: komunalnainspekcija@vozdovac.rs

Odeljenje za društvene delatnosti, javne nabavke i informacionu tehnologiju
Rukovodilac Anđelko Bajić
tel. 011/244-1071/lok.156
kancelarija 56, I sprat
e-mail: tender1@vozdovac.rs

Služba za skupštinske poslove i poslove Veća
Rukovodilac Slavica Santrač
tel.011/244-1071/lok. 160
kancelarija 60, I sprat
e-mail: slavica.santrac@vozdovac.rs

Služba za informisanje i protokol
Rukovodilac Bojana Antonijević
tel. 011/ 244-10-71/lok.247
II sprat
e-mail: info@vozdovac.rs

– Poslovi informisanja
tel/faks: 011/2457-931
kancelarija 98, II sprat
e-mail: info@vozdovac.rs

– Poslovi protokola
tel/faks: 011/244-01-79
kancelarija 85, II sprat
e-mail: protokol@vozdovac.rs

Odsek za praćenje mesnih zajednica
tel. 011/244-1071/lok. 138
kancelarija 38, prizemlje

Odsek za pravnu pomoć
tel. 011/ 244-1071/lok. 186
kancelarija 86, II sprat
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8:30 do 12:30 časova

Zlatko Lenhart,  poverenik za nacionalne manjine
tel. 011/244-1071/lok.186
kancelarija 86, II sprat
e-mail: manjine@vozdovac.rs

VEB prezentacija
Odgovorno lice Bojana Antonijević
e-mail: info@vozdovac.rs