ИМЕНИК ГО ВОЖДОВАЦ

Градска општина Вождовац
Устаничка 53, тел. 244-1071, 244-7295, 244-7795
и мобилни телефони: 064/8787-892, 064/8787-893, 063/103-3011 и 063/103-3012
е-mail: opstina@vozdovac.rs
____________________________________________________________

Марија Телебак, јавни правобранилац општине Вождовац
тел. 244-3922
соба 97
е-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Зоран Дрљача, заменик јавног правобраниоца општине Вождовац
тел. 244-5940
соба 95
е-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Катарина Милекић, заменик јавног правобраниоца Вождовац
тел. 244-5940
соба 96
е-mail: pravobranilac@vozdovac.rs

Весна Гојковић, заштитник грађана
тел. 244-2877
соба 24
е-mail: ombudsman@vozdovac.rs

Маша Марјановић, заменик заштитника грађана
тел. 244-2877
соба 24
е-mail: ombudsman@vozdovac.rs

Бојана Радаковић, начелник Управе oпштине
тел. 244-3159
соба 70
е-mail: nacelnik@vozdovac.rs

Марко Денчић, заменик начелника Управе oпштине
тел. 244-0686
факс: 244-0662
соба 78
е-mail: mdencic@vozdovac.rs

Кабинет председника Општине
Телефон за заказивање пријема код председника 244-0179
соба 69

Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање
Руководилац Весна Јанковић
тел.
соба
е-mail:

Одељење за општу управу
Руководилац Светозар Савић
тел. 243-5257
соба 40
е-mail: svetozar.savic@vozdovac.rs

Одељење за грађевинско-комуналне и стамбене послове
Руководилац Милан Кајганић
тел. 245-8258
соба 19
е-mail: milan.kajganic@vozdovac.rs

Одељење за имовинско правне послове
Руководилац Маја Петковић
тел. 244-1071/147
соба 47
е-mail: maja.petkovic@vozdovac.rs

Одељење за грађевинску инспекцију
Руководилац Владан Ђешнић
тел. 244-1071/лок.198
соба 98
е-mail: inspekcija@vozdovac.rs

Одељење за комуналну инспекцију
Руководилац Томислав Перић
тел. 244-5454
соба 92
е-mail: komunalnainspekcija@vozdovac.rs

Служба за скупштинске послове
Руководилац Миодраг Николић
тел. 243-4985
соба 60
е-mail: miodrag.nikolic@vozdovac.rs

Одељење за информациону технологију и заједничке послове
Руководилац Машан Булатовић
тел. 244-1071/лок.164
соба 64
е-mail:

Служба за информисање и протокол
Руководилац Бојана Антонијевић
тел. 244-9729
II спрат
е-mail: info@vozdovac.rs

– Послови информисања
тел/факс: 2457-931
соба 109
е-mail: info@vozdovac.rs
– Послови протокола
тел/факс: 244-0020
соба 108
е-mail: protokol@vozdovac.rs

Златко Ленхарт, координатор за националне мањине
тел. 244-1071/лок.206
соба 106
е-mail: manjine@vozdovac.rs

ВЕБ презентација
Одговорно лице Бојана Антонијевић
тел. 244-9729
II спрат
е-mail: info@vozdovac.rs