ПОЗИВ ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА

Ministarstvo odbraneМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  • ОБЈАВЉУЈЕ  Ј А В Н И   ОГЛАС
    за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
    и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
    текст Јавног огласа

    Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2017. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Поделите вест: