ЈАВНИ ПОЗИВИ И ПЛАНОВИ

Рани јавни увид у измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, ГО Вождовац  (објављено дана 04.04.2017. године)

Ј А В Н И   ОГЛАС за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије (објављен дана 13.03.2017. године)

Рани јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж село, ГО Вождовац (објављено дана 13.03.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, ГО Вождовац (објављено дана 07.03.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „ПАДИНА“ , ГО Вождовац (објављено дана 01.03.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто пута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток – Целина 2, ГО Вождовац и Гроцка (објављено дана 01.03.2017. године)

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП расписује
ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
– Преузимање огласа


Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина ХХ, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек)
(објављено дана 28.10.2016. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације за зону вишеспратног становања уз Нову кумодрашку улицу, Градска општина Вождовац (објављено дана 11.10.2016. године)

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2016. годину (објављен дана 18.3. 2016. године на интернет страници града Београда, од стране Секретаријата за привреду – Управа за пољопривреду)

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2016. (објављен дана 18.3. 2016. године на интернет страници града Београда, од стране Секретаријата за привреду – Управа за пољопривреду)

Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г у Градској општини Вождовац 11. фебруара 2015. године у 11 часова

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г, општина Вождовац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину (важи до 18. фебруара 2016. године)

Поновљени јавни увид у делове нацрта плана детаљне регулације насеља Бањица II фаза, комплекс између улица Црнотравске, Булевара ослобођења (Булевар ЈА), Беранске, Борске и Каљавог потока-општина Вождовац (важи до 30. децембра 2015.године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система – I фаза, општине Вождовац, Звездара и Гроцка, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину – ОБУХВАТ ПЛАНА – I ФАЗА  ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА – I ФАЗА  (Важи до 16. децембра 2015. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Аутокоманда” до подручја ППППН „Београд на води” – Градске општине Вождовац и Савски венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја (важи до 26. новембра 2015. године)

Јавни увид у део Нацрта плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица (важи до 26. новембра 2015. године)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОДСТИЦАЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА (датум објаве 05.10.2015.)

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда  (важи до 30. новембра 2015. године)

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК  ИЗМЕЂУ  ПРЕШЕНОВЕ, ЉУБЕ НЕДИЋА, КРИВОЛАЧКЕ И ГРАНИЦЕ УМП-А 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈУ И АУДИО-ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО (датум објаве 14.07.2015.)

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИМА: ПОВРТАРСТВА И ВОЋАРСТВА; ПЧЕЛАРСТВА – НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ